COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE

MESSAGE FROM

FREDERICK VAN RAVESTEYN

“ Would you like to increase your profitability

Buy building revenues & reducing cost”

Frederick van Ravesteyn

Perhaps you are looking for a reputable management firm because you have a new hotel to design and desire a company with a proven track record of designing and successfully opening properties in Vietnam?

Maybe you have a serviced apartment, condotel or strata-title hotel to market and wish to add a hotel management Brand name to provide greater buyer confidence? Or, you have an existing hotel or resort which needs superior marketing and improved profitability? In any or all of these situations, our Management services can be the solution to your project.

We believe trust can be freely but not easily given, especially when dealing with multi million dollar projects and investments. Our company’s reputation has been developed over decades, through both economic crisis and prosperous business cycles.

We know performance has been and will always remain one of the foundation stones upon which we build our business and earn your trust, building revenues and reducing costs – the key to success.

We are confident our Hotel Management company will continue to expand throughout Vietnam because of owners recommendations to their peers, as to our company’s professionalism, creativivty and flexiblility.

Hotel Management has a very definitive vision for the future there – to be recognized as one of the preferred hospitality management company in Vietnam.

As you read our profile, it is our sincere wish that we may be the kind of firm which can be of service to you – the kind of firm that you would prefer to do business with – delivering delightful moments for your customers visiting your hotel.

Thank you for your interest!

Frederick van Ravesteyn

LỜI NHẮN GỬI TỪ

FREDERICK VAN RAVESTEYN

Bạn muốn tăng lợi nhuận cho khách sạn của mình?

Bằng cách xây dựng doanh thu và giảm chi phí”

Chúng tôi hiểu rằng có thể ông/bà đang đọc hồ sơ công ty của chúng tôi vì nhiều lý do. Có lẽ ông/bà đang tim kiếm một công ty quản lý khách sạn có uy tín vì ông/bà có một khách sạn mới để thiết kế và mong muốn công ty đó có những thành tựu đã được chứng minh trong việc thiết kế và thành công trong việc mở cửa các khách sạn ở Việt Nam. Có thể ông/bà có một căn hộ dịch vụ, condotel hoặc các loại khách sạn, khu nghi dưỡng để kinh doanh và muốn có một công ty quản lí khách sạn để cung cấp cho ông/bà những khách hàng tuyệt vời? Hoặc, ông/bà đã có một khách sạn hoặc khu nghỉ mát mà cần tiếp thị tốt hơn và cải thiện khả năng sinh lời? Trong bất kỳ hoặc tất cả các tình huống.

Công ty Hotelmanagement (Quản Lí Khách Sạn) của chúng tôi có thể là giải pháp cho dự án cùa ông/bà.

Chúng tôi tin rằng niềm tin có thể là tự do nhưng không dễ dàng đế có được, đặc biệt là khi đối phó với những dự án đầu tư nhiều triệu đô la. Uy tín của công ty chúng tôi đã được phát triển qua nhiều thập kỷ, thông qua cả hai cuộc khủng hoàng kinh tế và chu kỳ kinh doanh thịnh vượng.

Chúng ta đều biết hiệu suất kinh doanh đã, đang, sẽ và luôn luôn là một trong những viên đá nền tảng mà trên đó chúng tôi xây dựng công việc quản lí khách sạn cho ông/bà và nhận được sự tin cậy của ông bà, xây dựng doanh thu và giảm chi phí – là chìa khóa thành công.

Chúng tôi tin tưởng công ty Hotelmanagement của chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng khắp Việt Nam do các chủ sở hữu cũng như với đồng nghiệp của họ, như tính chuyên nghiệp, sáng tạo và linh hoạt của công ty chúng tôi.

Hotelmanagement có một tấm nhìn rất dứt khoát ừong tương lai – được công nhận là một trong những công ty quản lý khách sạn ưa thích tại việt Nam.

Khi ông/bà đọc hồ sơ của chúng tôi, có một ước nguyện chân thành rằng chúng tôi có thể là một công ty mà có thể phục vụ cho ông/bà – là công ty mà ông/bà muốn liên kết trong ngành kinh doanh khách sạn của mình – mang lại những khoảnh khắc thú vị cho những khách hàng của ông/bà khi đến thăm khách sạn.

Xin cảm ơn sự quan tâm của ông/bà !

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com